Recensies

 • Masi Mohammadi, lector Architecture in Health bij het Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN:

  Masi Mohammadi, lector Architecture in Health bij het Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN:

  "Ruim 15 jaar actieve betrokkenheid van de auteurs in het Nederlandse woonzorglandschap uitte zich in een rijk overzicht van diversiteit van woonzorgconcepten in ons land. Waar vroeger de zorgtypologie het uitgangspunt vormde voor woonconcepten, lijken vandaag de dag sociale en technologische ontwikkelingen de doorslaggevende factor te zijn. Het boek weerspiegelt de personlijke betrokkenheid van de auteurs en geeft een duidelijk beeld van deze verschuivingen."
 • Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie Universiteit van Amsterdam:

  Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie Universiteit van Amsterdam:

  "De gouden eeuw ligt al een tijdje achter ons maar de zilvergrijze eeuw is begonnen. Want voor het eerst in de geschiedenis is het aantal 50-plussers groter dan het aantal volwassen 50-minners. Dat gaat komende jaren een stempel drukken. Ook als het om wonen gaat. En ja, heel veel ouderen zullen straks zonder partner of zonder kinderen door het leven gaan, maar zeker niet alléén willen zijn. Yvonne Witter en Danielle Harkes nemen u in dit aansprekende boek als het ware mee op excursie langs oude en nieuwe woonzorgconcepten."
 • Floris Alkemade, rijksbouwmeester:

  Floris Alkemade, rijksbouwmeester:

  "Deze publicatie biedt een mooi informatief overzicht over concepten en projecten van vernieuwing in onze zorg, wonen en welzijn over de laatste 15 jaar. Gericht op ouderen. Met de prijsvraag Who Cares heb ik afgelopen jaren aandacht gevraagd voor het vernieuwen van onze naoorlogse woonwijken mede als gevolg van de demografische veranderingen. De opbrengst past zo binnen deze publicatie en laat zich lezen als een nieuwe bouwsteen hoe in de loop der jaren steeds weer nieuwe concepten zijn ontwikkeld die resulteren in nieuwe voorzieningen. In het boek zijn daarvan prachtige voorbeelden te vinden. De auteurs van deze publicatie Daniëlle Harkes en Yvonne Witter zijn pioniers op deze terreinen en hebben afgelopen 15 jaar als medewerkers van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een markante rol gespeeld in het denken over en het stimuleren van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Het boek sluit af met hun aanbevelingen voor de toekomst. Een handboek dat ik graag aanbeveel voor woon-, zorg- en welzijnsprofessionals, ontwerpers en eveneens voor actieve burgers zelf."