Masterclass Innovatieve Woonconcepten voor Ouderen

Voor wie

De masterclass is exclusief bestemd voor gemeenten. 

Prijs
De prijs van de masterclass is € 245,- inclusief lunch. Twee mensen van dezelfde gemeente kunnen voor de prijs van één. Tevens ontvangt u tijdens de masterclass het boek. 

Over ZorgSaamWonen

Meer evenementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Bekijk de volledige agenda van ZorgSaamWonen hier.

ZorgSaamWonen is het landelijke platform over wonen, welzijn en zorg. Samen werken we aan buurten waar mensen prettig wonen, omzien naar elkaar en vitaal ouder worden. Het gaat over ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en voor mensen met een psychische problematiek of een verstandelijke of lichamelijke beperking die op een prettige manier in de wijk willen wonen. Ook gaat het om in de wijk wonen, in inclusieve buurten waar mensen kunnen meedoen, ontmoeten, werken en bewegen.  Het platform richt zich op kennisoverdracht voor een breed en geïnteresseerd publiek. Deze bestaat uit partijen die zich nauwer met de thematiek van het platform verbonden voelen, en die zich met elkaar willen verbinden en samenwerken om actief wonen, zorg en welzijn en de opgaven aan te pakken en te versnellen.

ZorgSaamWonen blijft continue mensen en sectoren met elkaar verbinden, via onze webiste, het digitale magazine, de nieuwsbrief, social media, evenementen, excursies, lunchlezingen, seminars en nog veel meer. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners, experts bedrijfsleden en persoonlijke leden.

Masterclass Innovatieve Woonconcepten voor Ouderen
 

Masterclass inhoud en opzet

Masterclass inhoud en opzet

Woonzorgvisie

De koepels ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BKZ en VWS slaan de handen ineen om komende jaren duizenden extra woningen beschikbaar te maken voor ouderen. Dit staat in de bestuurlijke afspraken die de partijen vandaag bekendmaakten. Daarin spreken ze de ambitie uit om de komende vijf jaar onder meer zo’n 60.000 woningen voor (toekomstige) ouderen beschikbaar te maken via bouw en toewijzing. Zo kunnen meer ouderen een woning vinden past bij hun situatie: zelfstandig, geclusterd en/of met zorg.

De woonzorgvisie is een belangrijke basis om te werken aan concrete acties om de groeiende groep ouderen, maar ook mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen, voldoende te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Met een woonzorgvisie werken gemeenten en hun partners aan een gezamenlijke aanpak door op basis van de lokale woonzorgopgave ambities te vertalen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg.

 

Woonzorgvisie per gemeente

Verder is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten in 2021 een woonzorgvisie formuleren. In deze visie staat hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor zelfstandig wonende ouderen en zorgvoorzieningen voor deze groep. De Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK, stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgvisie.

 

Woonzorgvisie i.c.m. met onze masterclass
De woonzorgvisie is een belangrijke basis om te werken aan concrete acties om de groeiende groep ouderen, maar ook mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen, voldoende te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Met een woonzorgvisie werken gemeenten en hun partners aan een gezamenlijke aanpak door op basis van de lokale woonzorgopgave ambities te vertalen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg.

Als het gaat om het in de praktijk brengen van de woonzorgvisie - ambities - en doelstellingen (resulterend in de prestatieafspraken met de ketenpartners), moeten nog veel gemeenten beginnen met luisteren, onderzoeken, inzoomen, continue monitoren en in gesprek gaan + de samenwerking zoeken en vinden met partners. Niet pro-actief zijn als gemeente kost geld, bijvoorbeeld gelden aan WMO die mogelijk anders besteed kunnen worden met voldoende gepast woningaanbod.

 

Bezoekers over de masterclass


"De masterclass was praktijkgericht en gebaseerd op vele jaren onderzoek. Deze koppeling spreekt mij erg aan omdat het een goede fundering geeft voor het maken van keuzes waar wij als organisatie de komende periode voor staan. De diversiteit van het werkterrein van de deelnemers maakte deze masterclass extra interessant omdat elk topic zo vanuit meerdere invalshoeken benaderd werd. De locatie als samenwerkingsvorm werkte ook inspirerend".

"Overzichtelijk en zeer leerzaam. De masterclass heeft mijn ogen geopend".

"De masterclass is een mooie aanvulling op het boek. De persoonlijke ervaringen en kennisdeling door de schrijfsters leiden tot waardevolle interactie met de groep. Het concept van de inclusieve samenleving in de locatie Hart van Vathorst biedt de nodige inspiratie".

 

Unieke locatie

Unieke locatie

De masterclass vindt plaats op een zeer toepasselijke en tevens uniek locatie, namelijk       

 

Hart van Vathorst   
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort

In het pand zitten ook twee zorginstellingen een kerk en een kindercentrum samen onder één dak. Niet alleen delen zij met elkaar een pand, ook proberen ze samen te werken waar dat mogelijk is. Daarbij is belangrijk dat iedereen welkom is en gezien mag worden. “Hart van Vathorst is een plek waar mensen samen komen.”

 
Route en parkeren
Hart van Vathorst ligt naast het Winkelcentrum Vathorst. U kunt navigeren naar de straat ‘ Wouda’ waar u ook kunt parkeren. Vanaf Wouda loopt u linksaf naar de straat Beijerinck waarna u Hart van Vathorst voor u ziet.