Auteurs uit de praktijk

Bouwstenen voor de toekomst is een uniek boek gebaseerd op alle geleerde lessen van 15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg. 

Het is geschreven door Daniëlle Harkes en Yvonne Witter, beiden werkzaam bij 


aedes actiz

Auteurs uit de praktijk
 

 DaniĆ«lle Harkes

Daniƫlle Harkes

Daniëlle Harkes is manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, de opkomst van burgerinitiatieven en de toenemende vraag naar woonvariaties zijn binnen het Kenniscentrum haar aandachtsgebieden.

Ze is vanaf de start in 2001 betrokken bij het Kenniscentrum, vanaf 2004 als manager. Ook stond ze in 1999 aan de basis van het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) van het toenmalige NIZW en SEV. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij onderzoeks- en adviesbureau RIGO te Amsterdam en als projectmanager van een aantal woonzorgcomplexen in de gemeente Geldermalsen. Daniëlle startte haar loopbaan met tien jaar praktijkervaring als wijkverpleegkundige in Utrecht. Zij is sociaal gerontoloog (Vrije Universiteit Amsterdam) en heeft diverse studies verricht op het terrein van wonen en zorg, o.a. naar beleid en praktijk rond gebiedsgerichte samenwerking en burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Ze houdt regelmatig inleidingen op bijeenkomsten in binnen- en buitenland over recente ontwikkelingen in wonen en zorg.

Yvonne Witter

Yvonne Witter is adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: burgerinitiatieven, woonvariaties, kleurrijk wonen, eenzaamheid, welzijn, dementie en buur(t)projecten, trends en innovaties in wonen, zorg en welzijn.

Yvonne studeerde sociologie aan de UVA en Sociale Gerontologie aan de VU. Sindsdien loopt de 'ouder wordende mens' en wonen, welzijn en zorg als rode draad door haar betaalde en onbetaalde activiteiten. Na haar studie is zij werkzaam geweest bij de landelijke ouderenorganisatie Unie KBO als beleidsmedewerker Wonen en Zorg. Verder schreef en schrijft zij graag blogs, artikelen voor (vak)bladen, diverse (kinder)boeken en is actief lid van het internationaal netwerk oudere migranten Eniec en bestuurslid bij stichting Art Age. Zij houdt regelmatig en met veel plezier lezingen over wonen, zorg en welzijn. En organiseert bijeenkomsten, excursies naar innovatieve projecten en verbindt mensen en organisaties met elkaar.

Yvonne Witter