Inhoud en opzet van het boek

Inhoud en opzet van het boek

Het boek heeft een plezierige en makkelijk leesbare opzet. Het is opgebouwd uit 3 delen:

  • de vroege concepten
  • de huidige concepten
  • concepten van de toekomst
Daarnaast treft u in het boek 
  • vele fraaie illlustraties en foto's 
  • een aantal uitgebreide praktijkvoorbeelden 
  • interviews met verschillende deskundigen en betrokkenen   

In dit inkijkexemplaar krijg u een goed beeld van de inhoud en de opzet van het boek.  

 

Bestellen

Heeft u belangstelling voor het boek Bouwstenen voor de toekomst.
We garanderen u, op basis van de positieve reacties van deskundigen dat dit een ware excursie is langs vroege, huidige en nieuwe woonzorgconcepten. 

 

Bouwstenen voor de toekomst - 15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg

Auteurs:    Daniëlle Harkes en Yvonne Witter
1e druk:    september 2018
Omvang:   76 pagina’s, full color
Prijs:         €19,95 (excl. 9% BTW en verzendkosten)

 

Bestellen

Platform ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is het landelijke platform over wonen, welzijn en zorg. Samen werken we aan buurten waar mensen prettig wonen, omzien naar elkaar en vitaal ouder worden. Het gaat over ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en voor mensen met een psychische problematiek of een verstandelijke of lichamelijke beperking die op een prettige manier in de wijk willen wonen. Ook gaat het om in de wijk wonen, in inclusieve buurten waar mensen kunnen meedoen, ontmoeten, werken en bewegen.  Het platform richt zich op kennisoverdracht voor een breed en geïnteresseerd publiek. Deze bestaat uit partijen die zich nauwer met de thematiek van het platform verbonden voelen, en die zich met elkaar willen verbinden en samenwerken om actief wonen, zorg en welzijn en de opgaven aan te pakken en te versnellen.

ZorgSaamWonen blijft continue mensen en sectoren met elkaar verbinden, via onze webiste, het digitale magazine, de nieuwsbrief, social media, evenementen, excursies, lunchlezingen, seminars en nog veel meer. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners, experts bedrijfsleden en persoonlijke leden.

Meer evenementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Bekijk de volledige agenda van ZorgSaamWonen hier.

Platform ZorgSaamWonen