15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg

De afgelopen jaren is er mede door een terugtrekkende overheid al veel veranderd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vooral als het gaat om senioren. Verzorgingstehuizen zijn gesloopt of worden omgevormd. Het aantal burgerinitiatieven op dit gebied groeit en mensen blijven langer zelfstandig wonen. Nieuwe woonvormen en meer variatie zijn nodig; hofjes, mantelzorgwoningen, levensloopgeschikte woningen, gemengd wonen, gestippeld wonen etc.. De buurt en het eigen netwerk vervullen daarbij een steeds belangrijkere rol. Prettig wonen - veilig en met contacten en voorzieningen in de buurt - is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving.

Het nieuwe, fraai vormgegeven boek Bouwstenen voor de toekomst 

  • blikt terug op de woonconcepten van de afgelopen 15 jaar;
  • bekijkt en beoordeelt huidige woonzorgconcepten;
  • hoe verging het de voorlopers en wat levert dit op voor de woonzorgconcepten van de toekomst?


Met uitgebreide interviews met deskundigen en betrokkenen en aan de hand van prikkelende praktijkvoorbeelden is Bouwstenen voor de toekomst een inspirerend boek voor professionals, vrijwilligers én bewoners dat vanzelf tot nadenken én actie aanzet. Op naar een inclusieve samenleving!

15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg
 

Inhoud en opzet van het boek

Inhoud en opzet van het boek

Het boek heeft een plezierige en makkelijk leesbare opzet. Het is opgebouwd uit 3 delen:

  • de vroege concepten
  • de huidige concepten
  • concepten van de toekomst
Daarnaast treft u in het boek 
  • vele fraaie illlustraties en foto's 
  • een aantal uitgebreide praktijkvoorbeelden 
  • interviews met verschillende deskundigen en betrokkenen   

In dit inkijkexemplaar krijg u een goed beeld van de inhoud en de opzet van het boek.  

 

Bestellen

Heeft u belangstelling voor het boek Bouwstenen voor de toekomst.
We garanderen u, op basis van de positieve reacties van deskundigen dat dit een ware excursie is langs vroege, huidige en nieuwe woonzorgconcepten. 

 

Bouwstenen voor de toekomst - 15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg

Auteurs:    Daniëlle Harkes en Yvonne Witter
1e druk:    september 2018
Omvang:   76 pagina’s, full color
Prijs:         €19,95 (excl. 9% BTW en verzendkosten)

 

Bestellen

Platform ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. We moeten echt aan de slag met elkaar! 

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Alle evenementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn op één plek? Bekijk de volledige agenda van ZorgSaamWonen hier.

Platform ZorgSaamWonen